Якщо в домі першокласник

 

 

 

Вступ до школи є однією з найважливіших подій у житті дитини. Оскільки сьогодні багато дітей починають навчання не з семи, а з шестирічного віку, виникає багато проблем і запитань. Тому є необхідність знати психологію шестирічного учня, адже різниця між такими дітьми величезна.

За визначенням психологів, шість років - початок активності механізму уяви, відображення неіснуючого. Дитина, яка діє самостійно, постійно перебуває у стані «польоту». Книги, ігри, танці, спритні рухи - усе насичене гармонією, яку ця маленька особистість намагається опанувати власноруч. Гармонійна психомоторика сприяє особистісному розвитку, допомагає пізнавати навколишній світ і себе як частину світу, що сприяє розвитку дитини.

Індивідуальні особливості дитини, відповідність розвитку психічних процесів її віковим нормам свідчать про «шкільну зрілість».

Дуже довго вважалось, що критерієм готовності дитини до школи є рівень її розумового розвитку. Л. Виготський визначив, що готовністю до шкільного навчання є не стільки кількісний запас уяви, скільки рівень пізнавальних процесів.

Д. Ельконін стверджував, що при вивченні дітей у перехідний період від дошкільного до молодшого шкільного віку «діагностична схема має включати діагностики як новоутворень дошкільного віку, так і початкових форм діяльності наступного періоду» та об'єднуєчотири етапи визначення готовності дитини до школи: загальна, інтелектуальна, мотиваційно-вольова, особистісно-психологічна.

Перш за все необхідно знати, що прихід 6- річної дитини до школи збігається з психологічною кризою, пов’язаною з необхідністю навчання у школі і необхідністю взяти на свої маленькі плечі ряд обов’язків, які раніше виконували дорослі.

Не так важливо, чи вміє дитина читати і писати! Важливим є те, чи психологічно готова дитина до навчання, чи сформовані у неї мисленнєві операції, чи готова дитина сприймати і слухати вчителя, чи готова до навчальних навантажень.

Соціально-суспільні, побутові знання

Діти знають: 

 - назву нашої країни та її столиці;

 - прапор, герб України;

 - назву рідного міста, села, адресу, прізвище, ім’я, по-батькові батьків;

 - дні тижня, їх послідовність;

 - назву поточного місяця; 

 - розповідають про свою сім’ю

Діти мають уявлення:

 - про сезонні зміни в природі;

 - про свійських та диких тварин;

 - про овочі і фрукти;

 - про дерева, кущі, квіти

 Мисленнєві операції

Діти вміють:

 - порівнювати, класифікувати, групувати предмети;

 - називатиматеріали, з яких виготовлені ці предмети;

 - розуміти значення узагальнюючих слів;

 - порівнювати довжини, висоту, ширину;

 Математичні знання

 Діти знають:

 - склад числа першого десятка ( з окремих одиниць);

 - як отримати число першого десятка, додаючи одиницю до попереднього числа та віднімаючи одиницю від наступного за ним в ряду;

 - цифри 1,2,3,4,5,6,7,8,9;

 - знаки +, -, =, <, >.

Діти вміють:

 - називати числа в прямому та зворотньому порядку;

 - співвідносити цифру і кількість предметів;

 Моторика та координація

 Діти вміють:

 - прямо та твердо ходити, бігати, стрибати;

 - точно ловити та кидатим’яча;

 - протягом певного часу носити не дуже легкі та великі предмети;

 - застібати ґудзики та зав’язувати шнурки;

 - проводити на папері прямі рівні лінії;

 - „бачити” рядок у зошиті та писати у ньому;

 - бачити клітинки та точно виконувати по них малюнок.

 Загальна готовність

         Загальний стан здоров'я: ріст, м'язовий тонус, зір, слух; дрібна моторика руки, графічні вміння; нервова система: ступінь збудження та врівноваженості; розвиток ігрової діяльності; зорово-рухова та зорово-моторна координація

Інтелектуальна готовність

         Рівень розвитку арифметичних умінь; рівень розвитку механічної пам'яті; аналітико-синтетичні вміння; фонематичний слух і словниковий розвиток; уміння встановлювати послідовність подій, рівень уваги; навченість; творча уява; розвиток креативних умінь.

 Мотиваційно-вольова готовність

  • рівень мимовільності;
  • рівень довільності;
  • бажання відвідувати школу.

Особистісно-психологічна готовність

  • форми мислення;
  • основні уявлення про природні та соціальні явищ;
  • короткочасна пам'ять;
  • саморегуляція;
  • емоційний стан.

Але слід пам'ятати, що показниками готовності дитини до шкільного навчання виступає комплекс якостей і характеристик, які свідчать про досягнення в розвитку дитини. Ці показники слід розглядати як діагностичну основу навчальної, розвивальної та виховної діяльності вчителів уже в першому класі.