«Сімя – це те первинне середовище, де дитина повинна вчитися робити добро»

(В. Сухомлинський)

 

        На базі  дошкільного навчального закладу №21 «Золота рибка» відкрито Консультативний центр  для батьків або осіб, які їх замінюють . Консультативний центр – це одна з форм надання допомоги сім’ї у вихованні і розвитку  дітей дошкільного віку.

           Консультативний центр створено з метою забезпечення єдиних вимог і  наступності сімейного і суспільного виховання та надання безкоштовної психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють,  підтримки різнобічного розвитку  дітей, які виховуються в умовах сім’ї.

 Головними  завданнями  Консультативного центру є:

 • надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та
  навчанні дітей, які виховуються в умовах сім’ї, відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;
 •  сприяння   соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;
 • забезпечення взаємодії між  дошкільним навчальним закладом й іншими організаціями соціальної і медичної  підтримки дітей і батьків.

 

         У Консультативному центрі буде організовано проведення  лекторіїв, теоретичних і практичних семінарів, індивідуальних і групових консультацій для батьків або осіб, які їх замінюють, заочне консультування через листування або в телефонному режимі.

 

 Консультативний центр буде здійснювати  консультативну допомогу батькам  або особам, які їх замінюють,  з питань:

 • соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;
 • вікових, психофізіологічних  особливості  дітей;
 • психологічної готовності до навчання у школі;
 • профілактики  відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;
 • організації ігрової діяльності;      
 • організації харчування дітей вдома;
 • створення  умов для  загартування і оздоровлення;
 • соціального захисту дітей із різних  категорій сімей.

 

 Робота з батьками  або особами, які їх замінюють і дітьми  в Консультативному центрі буде проводитись підгрупами та індивідуально.

 

Організовувати психолого-педагогічну допомогу батькам або особам, які їх замінюють,  будуть  кваліфіковані спеціалісти Консультаційного центру:

 

 • Завідувач                              Кирик Людмила Вікторівна 
 • Вихователь-методист          Онищук Ольга Іллівна
 • Практичний психолог          Євчук Лариса Миколаївна
 • Соціальний педагог             Андріяш Ольга Миколаївна
 • Вчитель-дефектолог           Ткач Оксана Миколаївна
 • Вихователь                           Круглецька Майя Миколаївна  
 • Вихователь                           Христик Галина В’ячеславівна 
 • Медична сестра                   Гонківська Наталя Миколаївна

 

Графік роботи

спеціалістів консультативного центру

на 2018-2019н.р.

 

Вихователь-методист Онищук Ольга Іллівна                    9.00 – 16.00 (щоденно)        

                   Понеділок

Вчитель-дефектолог    Ткач Оксана Миколаївна              10.00 – 11.00

                   Вівторок

Практичний психолог   Євчук Лариса Миколаївна            13.00 - 15.00

                   Середа

Вихователь         Круглецька Майя Миколаївна                13.00 – 14.00

Вихователь         Христик Галина Вячеславівна               13.00 – 14.00

                   Четвер

Завідувач   Кирик Людмила Вікторівна                              11.00 – 13.00

Соціальний педагог     Андріяш Ольга Миколаївна           13.00 – 15.00 

                   П’ятниця

Медична сестра Гонківська Наталя Миколаївна               10.00 – 12.00

 

Положення про консультативний центр

дошкільного навчального закладу № 21

для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей,

 які виховуються в умовах сім’ї

 1. Загальні положення

         1.1. Консультативний центр для  батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї організовується при дошкільному навчальному закладі №21 «Золота рибка», що реалізує освітні програми дошкільного виховання.

         1.2. Консультативний центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», примірним положенням про Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім’ї.

         1.3. Консультативний центр створюється для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей віком від 2 місяців до 6(7) років, які виховуються в умовах сім’ї.

         1.4. Консультативний центр – це одна з форм надання допомоги сім’ї у вихованні і розвитку дітей дошкільного віку.

 

2. Мета і завдання діяльності консультативного центру 

2.1. Мета створення консультативного центру: 

 • забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання;
 • надання безкоштовної психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім’ї.

2.2. Головні завдання консультативного центру:

 • надання всебічної допомоги сім’ї у розвитку, вихованні та  навчанні дітей, які виховуються в умовах сім’ї, відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;
 •  сприяння соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;
 • забезпечення взаємодії між дошкільним навчальним закладом й іншими організаціями соціальної і медичної підтримки дітей і батьків або осіб, які їх замінюють.

 3. Організація діяльності консультативного центру

 організація лекторіїв, теоретичних і практичних семінарів, індивідуальних і групових консультацій для батьків або осіб, які їх замінюють);

 • організація заочного консультування через листування, в телефонному режимі, через організацію роботи сайту навчального закладу.

3.2. Консультативний центр може здійснювати  консультативну допомогу батькам  або особам, які їх замінюють, з питань:

 •  соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;
 • вікових, психофізіологічних особливості  дітей;
 • психологічної готовності до навчання у школі;
 • профілактики  відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;
 • організації ігрової діяльності;
 • організації харчування дітей вдома;
 • створення  умов для за загартування і оздоровлення;
 • соціального захисту дітей із різних  категорій сімей;
 •  розширення різних форм здобуття дітьми 5-ти річного віку дошкільної освіти;
 • виявлення причин, що продукують недостатню життєву компетентність, а подекуди абсолютну безпорадність дитини – дошкільника.

3.3. Робота з батьками або особами, які їх замінюють і дітьми в консультативному центрі проводиться підгрупами та індивідуально.

3.4. Організація психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, будується  на основі інтеграції діяльності спеціалістів Консультаційного центру: вихователя, практичного психолога, соціального педагога, учителя-логопеда, інструктора з фізичного виховання, медичного працівника.

3.5. З метою надання допомоги сім’ї спеціалісти консультативного центру можуть проводити роботу з дітьми у формі бесіди, проведення діагностичних досліджень, організації спостереження за дітьми та інше.

3.6. Консультування батьків або осіб, які їх замінюють, може проводитись одним або декількома спеціалістами одночасно.

 • кількість спеціалістів, залучених на громадських засадах до роботи в консультативному центрі, визначається керівником дошкільного навчального закладу №21, на базі якого організовано його діяльність;
 • на запит батьків до надання консультативної допомоги можуть залучатися спеціалісти інших соціальних інституцій.

3.7. Консультативний центр працює 1-2 рази на тиждень.

3.8. Для здійснення діяльності консультативного центру ведеться наступна документація:

 • журнал реєстрації звернень;
 • план та графік роботи консультативного центру, затверджений  керівником дошкільного навчального закладу №21, на базі якого функціонує даний центр;
 • аналіз роботи за рік.

3.9. Безпосереднє керівництво консультативним центром здійснюється керівником дошкільного навчального закладу №21.