Додаткові освітні послуги

 Для дітей у дошкільному закладі працюють гуртки та студії різних напрямів:

Гурток «Дослідники Чомусики»


         Керівник: Бандура Лариса Василівна, вихователь групи інтенсивного інтелектуального розвитку. 

         Напрям: логіко-математичний. 

Мета: сприяти особистісному розвитку старших дошкільників засобами розвивальних ігор та завдань, допомогти їм набути такого рівня освіченості, який стане запорукою успішної адаптації до шкільного навчання; розвивати логіко-математичні здібності дітей, граматичні уміння, ознайомлювати з основами комп’ютерної грамоти; формувати пізнавальну, мотиваційну та емоційно-вольову готовність майбутнього школяра.

 Гурток «Hello»

 

         Керівник: Дорофеєва Катерина Ігорівна, вихователь з навчання дітей англійської мови.

         Напрям: мовленнєвий, вивчення англійської мови.

Мета: викликати та підтримати інтерес до вивчення англійської мови; цілеспрямовано навчати спілкуванню англійською мовою у межах комунікативного мінімуму, що пов'язаний зі світом дитинства; ознайомлювати дітей з елементами соціокультури Великої Британії та США;  формувати ставлення до довкілля, що передбачає толерантність, повагу до інших народів.

 

Гурток «Грація»


         Керівник: Веремеєнко Надія Олександрівна, майстер спорту з художньої гімнастики, старший тренер-викладач відділу художньої гімнастики ДЮСШ №1.

         Напрям: фізкультурний, художня гімнастика.

         Мета: задовольняти потребу і цікавість дитини; розвивати її природні здатності, загальні та спеціальні здібності, активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість; розвивати естетичний смак, емоційне задоволення, пластику, гнучкість; формувати танцювальну культуру; виховувати вольові якості шляхом подолання технічних труднощів, зміцнення здоров’я завдяки правильній поставі; формувати ціннісне ставлення до власного життя та здоров’я.

 

Гурток «Козачата»

         Керівник: Вінцюк Юрій Олександрович, вчитель фізкультури  ЗОШ №17.

         Напрям: фізкультурний, спортивна гімнастика.

Мета: спонукати дітей до усвідомлення необхідності заняттями фізкультурою і спортом, виховувати прагнення опікуватися станом свого здоров’я, дотримуючись здорового способу життя; вчити дітей контролювати себе під час виконання різноманітних вправ, рухливих ігор; діяти відповідно поставленої мети; вчити позитивно ставитися до рухової активності; виробляти поставу, координацію рухів; розвивати м’язи, опорно-руховий апарат та виховувати рухові якості: гнучкість, витривалість, спритність і швидкісно-силові якості; покращити стан здоров’я дитини та життєві показники організму: тиск, ЧСС, дихання та здатність переносити фізичні навантаження; розвивати виконавську дисципліну.

 

Студія «Чудасія»


         Керівник: Підлісна Юлія Андріївна, вихователь вальдорфської групи.

         Напрям: театралізована діяльність.

Мета: викликати та підтримати у дітей інтерес до театралізованої діяльності, створити умови реалізації творчого потенціалу кожного вихованця, надати можливості усім учасникам проявити себе, опанувати основами акторської гри та перевтілення, вправляти дітей у передачі образу за допомогою засобів зовнішньої виразності та пантоміми, формувати уміння емоційно забарвлювати образ персонажу, творче ставлення до обраної ролі, спонукати до внесення своїх пропозицій, власного бачення образу, розвивати прагнення до партнерства, взаємодопомоги, сприяти ініціативності, самоствердженню, впевненості, оволодінню навичками публічного виступу.

 

Гурток «Золота рибка»


         Керівник: Антонюк Ірина Миколаївна, хореограф.

         Напрям: хореографічний.

Мета: сприяти індивідуальному становленню особистості дитини під впливом цінностей хореографічного мистецтва в процесі власної мистецько-практичної діяльності, взаємодії з педагогом та дитячим колективом; формувати елементарні основи хореографічної культури; створити умови збалансування у дитини фонду бажань (інтереси, смаки, любов до мистецтва, потреба у танцювальній діяльності) та фонду можливостей (музично-хореографічні здібності, навички, елементарні знання про мистецтво танцю).

 

Гурток «Шаховий король»


         Керівник: Дубовий Анатолій Васильович, викладач Центру дитячої та юнацької творчості.

         Напрям: навчання дітей гри у шахи.

         Мета: формувати у дітей стійкий інтерес до гри у шахи, вміння планувати свою діяльність; розвивати допитливості, пізнавальні психічні процеси – увагу, уяву, пам’ять, мислення, інтелектуальні здібності та потреби у набутті нових знань; засвоєння дітьми основних шахових понять та правил взаємодії з партнером під час гри у шахи. Удосконалювати пояснювальне мовлення; розвивати вольову сферу особистості. Виховувати самостійність, цілеспрямованість, наполегливість у досягненні мети.