Звіт про роботу завідувача в 2018-2019 навчальному році


          В 2018 – 2019 навчальному році в дошкільному навчальному закладі № 21  працювало 19 груп (вальдорфська група  – 1,  спеціального призначення – 2 (для дітей з порушенням опорно-рухового апарату та для дітей з порушенням мовлення), групи загального розвитку – 14, групи переддошкільного віку – 2.

         Списковий склад дітей дошкільного закладу становив на початок навчального року 394 дитини.   

В дошкільному навчальному закладі згідно штатного розпису (станом на 1 вересня 2018 року) працювало 40 педагогів, з них: 2 вихователя-методиста,  практичний психолог, соціальний педагог, дефектолог, 4 музичних керівника, вихователь англійської мови, фізичного виховання, 33 вихователя ; 39 чоловік технічного персоналу, 4 медичні сестри.

Вищу освіту мають 38  педагога, вищу базову – 1.

Категорійність педагогів дошкільного навчального закладу (станом на 01.09.2018 р.) : спеціаліст вищої категорії – 13, спеціаліст І категорії – 6, спеціаліст ІІ категорії – 9, спеціаліст – 12; педагогічне звання «вихователь-методист» – 4, педагогічне звання «старший вихователь» – 3.

У 2018-2019 навчальному році педагогічний колектив працював над вирішенням завдань:

-   спрямовувати вектори дошкільної освіти на особистісні орієнтири розвитку дитини, створення соціального простору для задоволення її потенційних ресурсів внутрішнього світу в умовах виконання нормативно-правового забезпечення;

-   запроваджувати інтеграційні механізми в освітній процес у світлі здійснення діяльнісного підходу як важливої умови гармонійного розвитку самодостатньої, компетентної особистості;

-   забезпечувати наступність дошкільної та початкової ланок освіти на засадах Концепції Нової української школи;

-   зосереджувати зусилля педагогічного колективу на формування здорового способу життя та бережного ставлення дитини до власного здоров’я в умовах впровадження педагогіки партнерства.

Відповідно рішення педагогічної ради від 31.08.2018 року освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі здійснювалась: в групах раннього віку –  за програмою розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років «Оберіг»; в молодших, середніх, старших групах та групі спеціального призначення –  за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»; в вальдорфській групі – за програмою «Стежина»; в старших, вальдорфській групі та групі спеціального призначення – за програмою розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт»; в групах спеціального призначення – за корекційною програмою розвитку дітей дошкільного віку з порушенням опорно-рухового аппарату та порушенням мовлення, в середній групі «А» – за парціальною програмою «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку».

Двічі на рік центром професійної експертизи ІМЦ закладу, до складу якого увійшли педагоги вищої кваліфікаційної категорії, проводилось моніторингове дослідження індивідуальних досягнень  дошкільників. Результати моніторингу та психологічного обстеження обговорювалися на виробничій нараді.

Всього обстежено 106 дітей старших груп (вихователі – Горчинська І.В., Кисилівська І.С., Пастух О.М., Круглецька А.В., Борденюк В.В., Мінакова Н.О.)  груп спеціального призначення (вихователі – Ковальчук О.В., Ляпота Л.В., Христик Г.В., Кічковська Н.М.), вальдорфської групи (вихователі –  Мельник Л.М., Підлісна Ю.А.). З них 41% (44 дитина) мають високий рівень та 59% (62 дітей) – середній рівень готовності до навчання у школі. Виявлено, що 61% дітей мають середні та 39% – достатні потенційні можливості розвитку пізнавальних процесів; достатній (81%) і середній (19%) рівні працездатності; достатній (69%) і середній (31%) рівні пізнавальної активності; сформовані навички навчальної діяльності (87%); діти мають достатній і середній рівні саморегуляції і самостійності, вміють слухати і виконувати вказівки дорослого, доводити розпочату справу до кінця, контролювати себе, оцінювати свої відповіді та відповіді однолітків; у дітей-випускників сформована мотивація на шкільні види діяльності – 87%, внутрішня позиція учня – 78% (додаток).

Здоров‘я і фізичний розвиток дітей, створення здоров‘язберігаючого освітнього простору залишались найголовнішим пріоритетом у роботі колективу закладу. Протягом року продовжували роботу фізіотерапевтичний, масажний кабінети, інгаляторій.

З метою недопущення спалахів та групових вогнищ захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції у дошкільному  навчальному закладі проводилися протиепідеміологічні заходи, що дало змогу уникнути масових захворювань.

За призначенням лікаря упродовж 2018 – 2019 навчального року було відпущено процедури: УФО – 323,  інгаляції – 166, люголізація горла –524.

         Кількість випадків захворювання протягом року –  886 (в тому числі 3 випадки захворювання на кір), а також 67% відсотків відвідування дітей по групам (найкраще відвідували дитячий садок діти старшої групи «А» - 79%)  свідчить про задовільний рівень організації лікувально-профілактичної та оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі.

В березні місяці було проведено огляд дітей вузькими спеціалістами. Обстежено 269 дітей У 294 дітей виявлені відхилення у здоров‘ї (офтальмолог – 20 дітей, уролог – 42 дітей, кардіолог – 39 дітей, лор – 18 дітей, ортопед – 62 дітей,  логопед – 61, ортопед – 62, хірург – 8, ендокринолог – 63. Батьки дітей за призначенням лікарів  пройшли додаткове обстеження та курс лікування.

Протягом  2018 – 2019 навчального року проведено 94 щеплення: АКДП (дифтерія, правець, коклюш) – 24 дитини; поліомеліт – 31 дитина; АДП (дифтерія, правець) – 7 дітей; ревакцинація КПК (кір, паротит, краснуха) – 39 дітей.

          Важливою  складовою збереження та зміцнення здоров’я дітей є оптимальний, збалансований раціон  харчування.

Протягом року в установі працювала Рада по харчуванню, що дало змогу  забезпечити контроль за дотриманням вимог нормативних документів щодо організації харчування в дошкільних навчальних закладах. Харчування дітей здійснювалося відповідно до норм харчування та примірного меню, затвердженого управлінням Держпродспоживслужби.    

Протягом  вересня – травня діти отримали  : фрукти – 20801000 кг, овочі – 9820000 кг, м‘ясних продуктів – 891000 кг, рибних продуктів – 802000 кг, молочні та кисломолочні продукти – 1020000 кг, круп – 2042000 кг хліб (борошно) – 4099000 кг , сік – 985000 л, масло, олія – 09720 кг.

В дошкільному закладі налагоджено дієтичне харчування дітей. За призначеннями лікарів-педіатрів протягом року дієтичне харчування отримувало 10 дітей.

З метою поліпшення виховання, соціального захисту та матеріальної підтримки становища дітей пільгових категорій в дошкільному закладі працювала комісія з охорони дитинства (голова Гонківська І.Т.).

Комісією створено банк даних дітей різних категорій (кількість дітей пільгових категорій – 61), розроблено план роботи, відповідно до якого проводились заходи щодо надання допомоги дітям пільгових категорій. 45 дітей з багатодітних сімей були звільнені від плати за харчування на  50%. Діти-сироти, інваліди та малозабезпечені, а також діти, потерпілі внаслідок аварії на ЧАЕС, діти-переселенці та діти, батьки яких є учасниками АТО за програмою мера міста М. Сімашкевича, (16 дітей) отримували безкоштовне харчування.

У садку працювала група для дітей з порушенням опорно-рухового апарату (вихователі – Ляпота Л.В., Ковальчук О.В.). Наповнюваність групи становила 18 дітей. Протягом року було  продовжено створення якісного освітнього простору для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. Відбулося зміцнення матеріальної бази групи спеціального призначення: поповнено обладнання для проведення корекційної та лікувально-профілактичної роботи, модернізовано приміщення особистої гігієни дітей, обладнано пандус.

         Форми методичної роботи, які проводилися відповідно річного плану, сприяли удосконаленню педагогічної компетентності, зростанню професійної майстерності педагогічного колективу: педагогічні ради, семінари-практикуми, консультації.

         Означені вище форми роботи проведились в інтерактивному режимі спілкування, що сприяло активній співпраці усіх педагогів у вирішенні актуальних педагогічних проблем.

Особливу увагу в методичній роботі дошкільного закладу було приділено питанню формуванню нового освітнього простору в дощкільному закладі в умовах реформи НУШ.

В листопаді 2018 року на базі дошкільного навчального закладу проведено міський семінар «Формування нового освітнього простору в ЗДО в умовах реформи НУШ». Під час семінару було проведено заняття: інтегроване заняття Освітня лінія «Дитина в соціумі» (старший дошкільний вік) на тему: «Радість ділимо на всіх», вихователь Горчинська І.В.; інтегроване заняття Освітня лінія «Дитина у світі культури» (старший дошкільний вік) на тему: «Фотофантазії», вихователь Круглецька А.В.;  інтегроване заняття Освітня лінія «Дитина у світі культури» (старший дошкільний вік) на тему: «Дизайн-бюро: зручно, затишно, комфортно», вихователь Христик Г.В.; заняття з математики за вальдорфською педагогікою (різновікова група) на тему: «Жив був павучок – математики знаток», вихователь Підлісна Ю.А.; Інтегроване заняття Освітня лінія «Особистість дитини» (різновікова група)на тему:  «Раз, два, три – здоровим будь завжди», вихователь Ляпота Л.В., вихователь з фізичного виховання Антонюк І.В.; інтегроване заняття Освітня лінія «Дитина у світі культури» (старший дошкільний вік) на тему6 «Їде, пливе, летить… Що нас швидше домчить?», вихователь Бординюк В.В., вихователь з навчання дітей англійської мови Дорофеєва К.І.

Протягом навчального року організовано та проведено конкурси педагогічної майстерності: візиток груп «Модерн-погляд» (вересень), крижаної ялинкової прикраси «Витівки морозу» (грудень).

Колектив дошкільного закладу взяв активну участь у міських конкурсах, зокрема: творчий конкурс «Вихователька і Я» (вихованка вальдорфської групи Жевняк Лада , вихователь Підлісна Ю.А. – диплом в номінації «Дотик долоні», 2018 р., вересень), конкурс «Модні фантазії Осені» (вихованка Вишневська Валенсія, вихователь Підлісна Ю.А. – гран-прі у міському конкурсі, 2018 р., вересень).

Журенко Я.В., вихователь середньої групи «Б», взяла участь у конкурсі проектів серед вихователів-початківців «Сучасні технології професійного спілкування – блог педагога» (грудень 2018 р.).

         На щорічній міській виставці педагогічних ідей та інновацій «Педагогічна палітра дошкілля 2019» педагоги закладу представили ряд творчих надбань та отримали призові місця за наступні роботи:

–                   «Схильності, задатки, здібності: творчість дитини у фокусі вальдорфської педагогіки», вихователь Підлісна Ю.А., вихователь-методист Гонківська І.Т., І місце у номінації «Дитина у світі культури»;

-       «Партнерська взаємодія закладу дошкільної освіти з батьківською громадою: шляхи оптимізації та досвід», вихователь Кібліцька Є.М., І місце у номінації «Співпраця з сім’єю»;

-       «Психологічний супровід розвитку здібностей дитини в умовах роботи закладу дошкільної освіти», практичний психолог Євчук Л.М., І місце у номінації «Соціально-психологічний супровід освітньо-виховного процесу»;

-       «Формування правильної постави та профілактика плоскостопості у дітей дошкільного віку», вихователь Ковальчук О.В., ІІ місце у номінації «Інклюзивна освіта»;

-       «Екологічний десант», вихователь Журенко Я.В., ІІ місце у номінації «Мультимедійний посібник»;

-       «Соціально-правовий захист дітей від насильства в сім’ї», соціальний педагог Андріяш О.М., ІІІ місце у номінації «Соціально-психологічний супровід освітньо-виховного процесу».

За результатами обласної педагогічної виставки «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування» у 2018 році у номінації «Дошкільна освіта» відзначено та занесено до картотеки творчих здобутків педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів методичні посібники: «Математика для дошколярика» вихователь Бандура Л.В.; «Дидактична гра в освітньому процесі: сучасний погляд без порушення традицій» вихователь-методист Гонківська І.Т. та вихователь Бординюк В.В.

     З огляду на необхідність надання методичної допомоги вихователям-початківцям та формування їх професійної компетентності упродовж навчального року продовжила свою роботу майстерня вихователя-початківця «Входження в професію – педагогіка від А до Я». Досвідченими педагогами закладу для вихователів-початківців у вересні проведено майстер-класи з використання інноваційних технологій в освітньо-виховному процесі.

Результати педагогічних досягнень та досягнень дошкільнят продемонстровано вихователями під час колективних переглядів:

-   інтегроване заняття за програмою «Впевнений старт» «Кафе «Смайлик»: запрошуємо на відкриття» (вихователь Горчинська І.В., лютий);

-   заняття-квест «Мрію вікривати таємниці» (вихователь Пастух О.М., березень);

-   інтегроване заняття «Звідки прийшли цукерки» (вихователь Люпота Л.В., березень);

-   інтегроване заняття з елементами пошуково-дослідницької діяльності «Вода чарівниця» (вихователь Мінакова Н.О., березень);

-   інтегроване заняття «Котики-воркотики гості весняні» вихователь Круглецька М.М., березень);

-   інтегроване заняття «Кольорові пригоди малюків» (вихователь Боднар І.В., березень);

-   інтегроване заняття «У пошуках Лисички» (вихователь Пирогівська І.В., квітень);

-   інтегроване заняття «Квіти – це диво» (вихователь Христик Г.В., квітень);

-   комплексне заняття «Кольоровий калейдоскоп» (вихователь Фуркало О.В., квітень)

У 2018-2019 навчальному році педагоги дошкільного закладу та міста продовжили запровадження елементів вальдорфської педагогіки у сучасний освітній процес. На базі закладу упродовж вказаного періоду працювала педагогічна школа Р.Штайнера (за планом, керівник вихователь-методист Гонківська І.Т.). Вихователі вальдорфської групи та керівник педагогічної школи поділилися досвідом організації різних форм роботи у вальдорфській групі: організації вільної гри, проведення рухливих ігор, мистецьких видів дитячої діяльності, створення ігрового середовища за вальдорфськими стандартами.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності педагогічного колективу закладу є налагодження взаємодії родинного та суспільного виховання, залучення батьків до створення належних умов для організації життєдіяльності та розвитку дітей у дошкільному закладі. Батьківська громада була активним учасником спільних проектів:

–       загальносадові батьківські збори: «Педагогіка партнерства – новий рівень взаємодії дошкільного закладу із батьківською громадою» (вересень), «Заклад дошкільної освіти – фундамент успішності майбутнього школяра» (травень);

–       засідання консалтинг-клубу для батьків: психологічний форум «Адаптація малюків до умов закладу дошкільної освіти» або «Мій малюк пішов до дитячого садка» (вересень), «Із чого починається виховання» (листопад), «Запобігання насильству в сім’ї» (грудень), тренінгове заняття «Батьківська любов та виховання» (лютий), «Формування психологічної готовності до школи: аспект наступності» (квітень);

–       день групи «Садочкова вітальня» для батьків середніх груп (грудень) та старших груп (лютий);

–       майстер-класи: «Мистецтво виготовлення ляльки своїми руками» (вихователь Підлісна Ю.А.), «Ваза з газетних трубочок» (вихователь Журенко Я.В.), «Досліджуємо світ разом» (вихователь Ковальчук О.В.), (лютий);

–       гра-конкурс для батьків і дошкільнят «Найкмітливіша сімейка» (вихователь Бандура Л.В.), (лютий);

–       День довіри: зустріч батьків з фахівцями дошкільного закладу (грудень, березень).

         Продовжено роботу по розвитку творчої особистості, сприяння обдарувань та здібностей малят. У 2018-2019 навчальному році працювали гуртки: «Чомучки» (інтенсивного інтелектуального розвитку), «Hello» (англійської мови), «Грація» (художньої гімнастики), «Золота рибка» (хореографії), «Чудасія» (театральна студія), «Шаховий король» (навчання гри у шахи). Організовано й проведено конкурси та виставки для дітей: конкурс-виставка малюнків «Дитячий садок очима дітей та батьків» (вересень), виставку-ярмарок «Колорит осіннього багатства» (жовтень), новорічної іграшки для дітей середнього та старшого віку «Святкові фантазії» (грудень), снігових споруд (січень), конкурс-виставку дитячих виробів «Я матусю так люблю – подарунок сам зроблю», дитячий творчий конкурс театрального мистецтва «Жива казка» (березень), малюнку на асфальті «Школа очима майбутніх школярів» (для дітей старших груп) (травень). Значні досягнення здобули вихованці закладу у різноманітних конкурсах для дошкільнят міського рівня: дитячий творчий конкурс «Жива казка» серед дошкільних навчальних закладів – І місце у  номінації «Авторська казка», у чемпіонаті міста з шахів серед дітей дошкільного віку – ІІ та ІІІ місця.

                   Усю необхідну інформацію про діяльність дошкільного закладу та  життя дошкільнят висвітлено на сайті дошкільного закладу.

Протягом навчального року було проведено такі заходи по оздоровленню та  матеріально-технічному забезпеченню середовища ДНЗ: капітальний ремонт коридору західного корпусу закладу, арт-студії,  капітальний ремонт стелі в шести групах,  проведено заміну вікон в середній групі «А», кабінеті завгоспа, арт-студії, ремонт підлоги в старшій групі «В», поточні ремонти групових приміщень, ремонт опалювальної системи в музичній залі, закуплено меблі в ІІ молодшу групу «А», кабінети кастелянки та комірника, оновлено кухонний інвентар на харчоблоці, придбано пральну машинку, сміттєві баки, косилку.

За підсумками роботи колективу закладу кращим вихователем 2018 – 2019 навчального року визнано Жмурко І.В.,  кращим помічником вихователя Яковлєву С.М.,  кращою групою визнано групу спеціального призначення для дітей з порушенням опорно-рухового апарату, «спеціаліст року» – Шпак Я.В., музичний керівник ДНЗ.

В 2019 – 2020 навчальному році необхідно продовжити роботу щодо організації сучасного освітнього простору дошкільного навчального закладу, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

Однією із нагальних потреб закладу є налагодження співпраці з колегами інших регіонів з метою обміну досвідом та здобутками на освітянській ниві, розширення мережі взаємодії з громадськими організаціями та батьківською громадою, залучення спонсорських коштів для виконання заходів програми розвитку дошкільного навчального закладу.