Звіт про роботу завідувача в 2016-2017 навчальному році


          В 2016 – 2017 навчальному році в дошкільному навчальному закладі № 21  працювало 19 груп (вальдорфська група – 1, група спеціального призначення – 1 (для дітей з порушенням опорно-рухового апарату), групи загального розвитку – 14, групи переддошкільного віку – 3.

         Списковий склад дітей дошкільного закладу становив на початок навчального року 393 дитини.   

В дошкільному навчальному закладі згідно штатного розпису (станом на 1 вересня 2016 року) працювало 39 педагогів, з них: 2 вихователя-методиста,  практичний психолог, соціальний педагог, 2 дефектолога, 4 музичних керівника, вихователь англійської мови, з фізичного виховання, 27 вихователів ; 41 чоловік технічного персоналу, 3 медичні сестри.

Вищу освіту мають 42  педагога, вищу базову – 1.

Категорійність педагогів дошкільного навчального закладу (станом на 01.09.2016 р.) : спеціаліст вищої категорії – 11, спеціаліст І категорії – 7, спеціаліст ІІ категорії – 9, спеціаліст – 12; педагогічне звання «вихователь-методист» – 4, педагогічне звання «старший вихователь» – 3.

Головною метою дошкільного закладу на сучасному етапі є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

В 2016 – 2017 навчальному році колектив працював над вирішенням завданнь:

-       реалізація завдань цілісного гармонійного розвитку сучасного дошкільника в умовах модернізації дошкільної освіти; 

-       створення рівноправно-повноцінного здоров’язбережувального та здоров’яформуючого середовища для усіх учасників освітньо-виховного процесу;

-       виховання у дошкільників патріотичного почуття-цінності на основі формування позитивного ставлення до співвітчизників різних регіонів України у взаємодії з батьківською громадою;

-       запровадження соціально-економічної освіти дошкільників як складової основ фінансової грамотності майбутніх громадян України;

-       забезпечення наступності в навчанні та вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у світлі вирішень ключових завдань Концепції Нової української школи.

Відповідно рішення педагогічної ради від 30.08.2016 року освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі здійснювалась: в групах раннього віку –  за програмою розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років «Оберіг»; в молодших, середніх, старших групах та групі спеціального призначення –  за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»; в вальдорфській групі – за програмою «Стежина»; в старших, вальдорфській групі та групі спеціального призначення – за програмою розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт»; в групі спеціального призначення – за корекційною програмою розвитку дітей дошкільного віку з порушенням опорно-рухового аппарату, в старшій групі «А» – за парціальною програмою «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку»

Двічі на рік центром професійної експертизи ІМЦ закладу проводилось моніторингове дослідження індивідуальних досягнень  дошкільників. Результати моніторингу та психологічного обстеження обговорювалися на виробничій нараді (26.04.2016 року).

Всього обстежено 89 дітей (вихователі Повознікова Л.В., Грицал Т.В. (старша «А»); Заяць К.М., Журенко Я.В.(старша «Б»); Афанасова І.В., Качкіна О.М. (старша «В»); Ковальчук О.В., Ляпота Л.В.(група спец.призначення); Мельник Л.М., Підлісна Ю.А.(Вальдорфська група)); з них 46% (41 дитина) мають високий рівень та 54% (48 дітей) – середній рівень готовності до навчання у школі. Виявлено, що 61% дітей мають середні та 39% – достатні потенційні можливості розвитку пізнавальних процесів; достатній (81%) і середній (19%) рівні працездатності; достатній (69%) і середній (31%) рівні пізнавальної активності; сформовані навички навчальної діяльності (87%); діти мають достатній і середній рівні саморегуляції і самостійності, вміють слухати і виконувати вказівки дорослого, доводити розпочату справу до кінця, контролювати себе, оцінювати свої відповіді та відповіді однолітків; у дітей-випускників сформована мотивація на шкільні види діяльності – 87%, внутрішня позиція учня – 78% (додаток).

Здоров‘я і фізичний розвиток дітей, створення здоров‘язберігаючого освітнього простору залишались найголовнішим пріоритетом у роботі колективу закладу. Протягом року продовжували роботу фізіотерапевтичний, масажний кабінети, інгаляторій, спортивна зала, в поточному році введена в дію тренажерна зала.

З метою недопущення спалахів та групових вогнищ захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції у дошкільному  навчальному закладі проводилися протиепідеміологічні заходи, що дало змогу уникнути масових захворювань.

За призначенням лікаря упродовж 2016 – 2017 навчального року було відпущено процедури: УФО – 289, солюкс – 7, інгаляції – 89 люголізація горла – 389.

         Кількість випадків захворювання протягом року –  674 (в 2015 – 2016 н.р. –  801 випадок), а також 67% відсотків відвідування дітей по групам (в 2015 – 2016 н.р. 69%) свідчить про задовільний рівень організації лікувально-профілактичної та оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі.

В лютому місяці було проведено огляд дітей вузькими спеціалістами. Обстежено 260 дітей У 169 дітей виявлені відхилення у здоров‘ї (офтальмолог – 19 дітей, уролог – 29 дітей, кардіолог – 39 дітей, лор – 30 дітей, ортопед – 38 дітей,  логопед – 45, ортопед – 38). Батьки дітей за призначенням лікарів  пройшли додаткове обстеження та курс лікування.

З 01.09.2015р. по 01.06.2016 року було заплановано провести 374 щеплення. Виконано – 333, що становить 90%. Не виконано щеплення за довготривалими медичними протипоказами та  через відсутність вакцини.

          Важливою  складовою збереження та зміцнення здоров’я дітей є оптимальний, збалансований раціон  харчування.

Протягом року в установі працювала Рада по харчуванню, що дало змогу  забезпечити контроль за дотриманням вимог нормативних документів щодо організації харчування в дошкільних навчальних закладах. Харчування дітей здійснювалося відповідно до норм харчування та примірного меню, затвердженого управлінням Держпродспоживслужби.    

Протягом  вересня – травня діти отримали (в порівнянні з попереднім навчальним роком) : фрукти – 32% (43%) відповідно до норм харчування, овочі – 73% (85%), яйці – 30 (31%), м‘ясних продуктів – 77% (55%), рибних продуктів – 42% (33%), молочні та кисломолочні продукти – 46% (60%), круп – 120% (120%),  хліб (борошно) – (196%), сік – 17(43%), сметана – 52% (50%), масло, олія – 92% (96%).

В дошкільному закладі налагоджено дієтичне харчування дітей. За призначеннями лікарів-педіатрів протягом року дієтичне харчування отримувало 17 дітей.

З метою поліпшення виховання, соціального захисту та матеріальної підтримки становища дітей пільгових категорій в дошкільному закладі працювала комісія з охорони дитинства (голова Гонківська І.Т.).

Комісією створено банк даних дітей різних категорій (кількість дітей пільгових категорій – 54), розроблено план роботи, відповідно до якого проводились заходи щодо надання допомоги дітям пільгових категорій. 37 дітей з багатодітних сімей були звільнені від плати за харчування на  50%. За програмою мера міста М. Сімашкевича діти, потерпілі внаслідок аварії на ЧАЕС, діти-переселенці та діти, батьки яких є учасниками АТО (17дітей) отримували безкоштовне харчування.

У садку працювала група для дітей з порушенням опорно-рухового апарату (вихователі – Ляпота Л.В., Ковальчук О.В.). Наповнюваність групи становила 14 дітей. Протягом року було  продовжено створення якісного освітнього простору для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. Відбулося зміцнення матеріальної бази групи спеціального призначення: поповнено обладнання для проведення корекційної та лікувально-профілактичної роботи з дітьми з порушенням опорно-рухового апарату, модернізовано приміщення особистої гігієни дітей, обладнано пандус.              

В 2016-2017 н.р. в дошкільному навчальному закладі продовжував роботу інформаційно-методичний центр.

         Оптимальному використанню педагогічного потенціалу кожного педагога, підвищенню професійної майстерності сприяли різні форми роботи, проведені методичною службою закладу протягом навчального року:

  • педагогічні ради на теми:

-       «Реалізація завдань цілісного гармонійного розвитку сучасного дошкільника в умовах модернізації дошкільної освіти» (серпень);

-       «Виховання у дошкільників патріотичного почуття-цінності на основі формування позитивного ставлення до співвітчизників різних регіонів України у взаємодії з батьківською громадою» (листопад);

-       «Концепція Нової української школи: вектор взаємодії дошкільної та початкової освіти» (спільно з педагогічним колективом НВК №9) (лютий);

-       «Запровадження соціально-економічної освіти дошкільників як складової основ фінансової грамотності майбутніх громадян» (травень).

  • семінари-практикуми:

-       «Моніторинг якості дошкільної освіти: кваліметрична модель експертної оцінки» (жовтень);

-       «Ефективна підтримка творчих здібностей дитячої особистості засобами формування музичної культури дошкільників»:

-         І засідання «Організація музичного виховання дітей дошкільного віку під час самостійної діяльності та дозвілля» (січень);

-         ІІ засідання «Музичне та фізичне виховання: суміжні грані дошкільної освіти» (березень).

         Означені вище форми роботи проведено в інтерактивному режимі спілкування, що сприяло активній співпраці усіх педагогів у вирішенні актуальних педагогічних проблем.

         У 2016-2017 навчальному році колектив дошкільного закладу взяв участь у запровадженні в освітній процес навчального курсу «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку». З цією метою у закладі протягом періоду з жовтня по березень працювала динамічна група з питання впровадження в практику роботи програми «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» (керівник – вихователь-методист Гонківська І.Т.). Членами творчої групи розроблено модель перспективного та календарного планування освітньо-виховного процесу, педагогічний інструментарій роботи за програмою. У травні 2017 року члени групи (завідувач Кирик Л.В., вихователі-методисти Гонківська І.Т., Онищук О.І., вихователь старшої групи Повознікова Л.В.) взяли участь у регіональному презентаційному навчальному тренінгові «Теорія і методика освіти для сталого розвитку в ДНЗ» та отримали відповідні сертифікати.

         Відповідно до плану роботи інформаційно-методичного центру:

  • у рамках діяльності «Педагогічного журналу» надано консультації для вихователів: «Взаємодія вихователя з батьками вихованців в адаптаційний період: особливості та шляхи до успіху» (вересень); «Роль українських народних інструментів у патріотичному вихованні дітей» (жовтень); «Народна педагогіка – золотий фонд сучасної педагогіки» (листопад); «Шляхи розвитку емоційного інтелекту дошкільника» (січень); «Значення портфоліо дошкільника в процесі оцінювання його реальних досягнень» (лютий); «Нетрадиційні технології на варті оздоровлення дітей» (березень),«Формування економічної досвідченості дітей засобами гри» (травень);
  • організовано та проведено конкурси педагогічної майстерності: презентації прогулянкових майданчиків «Авторський дизайн» (вересень), «Тиждень безпеки на варті здоров’я дошкільнят» (листопад), крижаної ялинкової прикраси «Зимове мереживо» (грудень), педагогічної майстерності «Вихователь року» (січень), на краще використання сюрпризно-ігрового прийому «Play-старт» (квітень).

         Колектив дошкільного закладу взяв активну участь у міських конкурсах та виборов ряд призових місць, зокрема, у конкурсах: плану розвитку дошкільного закладу «Горизонт-2020» – переможець (листопад), педагогічної майстерності «Вихователь року – 2017» (Кічковська Н.М. – ІІ місце, квітень).

         На щорічній міській виставці педагогічних ідей та інновацій «Педагогічна палітра дошкілля 2017» педагоги закладу представили ряд творчих надбань та  отримали призові місця за наступні роботи:

-       «Прогулянка: розвиваємося та пізнаємо світ», вихователь Мінакова Н.О., 1 місце у номінації «Ознайомлення з природою, довкіллям, народознавство»;

-       «Організація творчих ігор дошкільників», вихователь Заяць К.М., 2 місце у номінації «Гра дитини»;

-       «Від образу до букви. Особливості навчання елементів грамоти за вальдорфською педагогікою», вихователь Мельник Л.М., 2 місце у номінації «Мовлення дитини»;

-       «Формування у дошкільників любові та поваги до праці в процесі ознайомлення з народними ремеслами», вихователь Христик Г.В., 2 місце у номінації «Дитина у світі культури»;

-       «Ритміка як складова хореографічного виховання дітей дошкільного віку», музичний керівник Антонюк І.М., 2 місце у номінації «Студійно-гурткова робота»;

-                   «У світі тварин», вихователь Боднар Ю.М., 3 місце у номінації «Мультимедійний посібник».

         За результатами обласної педагогічної виставки «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування» у 2016 році у номінації «Дошкільна освіта» відзначено та занесено до картотеки творчих здобутків педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів роботу «Формування у дітей дошкільного віку почуття гумору» вихователя-методиста Онищук О.І. та вихователя Остафійчук О.І.).

         Упродовж навчального року молоді педагоги удосконалювали свої знання та уміння з формування логіко-математичної компетенції дошкільнят. Досвідченими педагогами закладу для вихователів-початківців у вересні проведено майстер-класи з використання інноваційних технологій в освітньо-виховному процесі.

         Підвищенню теоретичного рівня педагогів, їх обізнаності з нормативними документами в галузі освіти, новинками професійних видань сприяли робота інформаційного сектору «Нормативно-правова освіта педагогів» (жовтень, січень, квітень) та періодичні огляди преси й нових видань з питань дошкільного виховання «Форум педагогічних видань» (вересень, лютий).

         Результати педагогічних досягнень продемонстровано вихователями під час колективних переглядів:

-       виховний захід спільно з батьками – брейн-ринг «На гостини до казки» (вихователь Афанасова І.В., листопад);

-       комплексне заняття з музичного та фізичного виховання «Музичні фантазії» (музичні керівники Шпак Я.В., Вишневська О.Є., березень);

-       інтегроване заняття для дітей старшого дошкільного віку з елементами основ економічної грамотності «Подорож до міста Економ» (вихователь Заяць К.М., (квітень).

З метою  реалізації професійної потреби в удосконаленні педагогічної майстерності, збагачення й обміну досвідом методичною службою закладу скоординовано участь педагогів в методичних об’єднаннях міста. Зокрема,  у 2016-2017 навчальному році на базі дошкільного закладу проведено засідання методичного об’єднання вихователів груп раннього віку (вересень, лютий), на останньому з яких обговорено шляхи запровадження інтегрованого підходу в організації освітньо-виховного процесу з дітьми раннього віку, вихователем І молодшої групи «Б» Боднар Ю..М. проведено інтегроване заняття на тему «Незвичайна мандрівка».

У 2016-2017 навчальному році педагоги дошкільного закладу продовжили запровадження елементів вальдорфської педагогіки у сучасний освітньо-виховний процес. Подальшому практичному застосуванню методичних положень вальдорфської педагогіки сприяв педагогічний практикум інноваційних технологій «Вальдорфське коло» на тему «Родзинки формування здорового способу життя малюків». З метою запровадження досвіду вальдорфського виховання серед дошкільних закладів міста працювала педагогічна школа Р.Штайнера (за планом, керівник вихователь-методист Гонківська І.Т.). Вихователі вальдорфської групи та керівник педагогічної школи поділилися досвідом організації різних форм роботи у вальдорфській групі: організації й проведення райгену, рухливих ігор, мистецьких видів дитячої діяльності, створення мовленнєвого середовища за вальдорфськими стандартами.

Досвід роботи вальдорфської групи з розвитку тілесної пластики дошкільників засобами музично-ритмічної діяльності представлено:

-       у ході науково-практичної конференції «Підготовка педагога до застосування інноваційних технологій як особливого виду творчого розвитку» вихователем вальдорфської групи Мельник Л.М. (м. Хмельницький, листопад 2016 року);

-       під час засідання Координаційної ради ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти» вихователем-методистом Гонківською І.Т. у поєднанні із майстер-класом «Мистецтво створення вальдорфського райгену як природного потенціалу рухової активності дошкільників», проведеним вихователем вальдорфської групи Підлісною Ю.А. (м. Кам’янець-Подільський, травень 2017 року).

У 2016-2017 навчальному році. У 2017 році атестовано вихователів Афанасову І.В., Боднар І.В.,  Боднар Ю.М., Заяць К.М., Мінакову Н.О., Мельник Л.М., Пастух О.М., Христик Г.В., музичних керівників Вишневську О.Є., Шпака Я.В.

Методичною службою надано допомогу педагогам у підготовці до атестації, проведено моніторинг їх професійного розвитку та особистісного росту, в методичному кабінеті у куточку «Атестація 2017» узагальнено необхідну інформацію: графік, алгоритм організації та проведення атестації, тематика засідань атестаційної комісії ДНЗ №21, методичні рекомендації до оформлення портфоліо, критерії оцінки роботи вихователів, що атестуються тощо. З метою виявлення рівня професійної майстерності та відповідності педагогів, що атестуються, проведено тиждень педагогічної майстерності (лютий, за графіком).

        Для забезпечення високого рівня підготовки дітей до шкільного навчання та здійснення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти функціонувала рада по здійсненню зв‘язку між дошкільним закладом та школою (протягом року, голова ради –Дембіцька Л..В.).

         На початку навчального року проведено облік випускників дошкільного навчального закладу, які охоплені початковою освітою, анкетування на визначення рівня адаптації випускників дошкільного закладу (питання заслуховувалось на засіданні піклувальної ради 27.10.20016 року).  

            Методичною службою дошкільного закладу спрямовано діяльність педагогічного колективу на розвиток творчої особистості, сприяння обдарувань та здібностей малят. У 2016-2017 навчальному році працювали гуртки: «Чомучки» (інтенсивного інтелектуального розвитку), «Hello» (англійської мови),  «Грація» (художньої гімнастики), «Золота рибка» (хореографії), «Чудасія» (театральна студія), «Шаховий король» (навчання гри у шахи).  Організовано й проведено конкурси для дітей: образотворчого мистецтва «Талановита палітра» (вересень), виставку-ярмарок «Щедра на барви осіння пора» (жовтень), новорічної іграшки для дітей середнього та  старшого віку (грудень), снігових споруд (січень), конкурс-виставку дитячих виробів «Вітаємо з татом улюблену маму»,  дитячих оркестрів серед літей середнього та старшого дошкільного віку «Сузір’я талантів та вправних музикантів» (березень), малюнку на асфальті «Фантазії майбутніх школярів» (для дітей старших груп) (травень). Значні досягнення здобули вихованці закладу у різноманітних конкурсах для дошкільнят міського рівня: художнього мистецтва «Дошкільник-діяч» – І місце, на кращу ялинкову прикрасу – І та два ІІ місця у різних номінаціях, еколого-валеологічного спрямування «Вода – джерело життя» - І місце у номінації «Колаж «Життя у воді», дитячих оркестрів «Музичний колорит» серед дошкільних навчальних закладів – І місце, у чемпіонаті міста з шахів серед дітей дошкільного віку – І та ІІІ місця.

         Адміністрацією та методичною службою дошкільного закладу проводився систематичний контроль за здійсненням освітньо-виховного процесу: попереджувальний контроль щодо визначення готовності груп до навчального року (вересень), вибірковий контроль з питань створення належних умов художньо-естетичного розвитку дошкільників у другу половину дня (жовтень), проведення вихователями фізкультури на повітрі (листопад); тематичний контроль з питань доцільності та раціональності наповнення інформаційно-дидактичного фонду груп матеріалами національно-патріотичного виховання (листопад), здійснення ефективної інтеграції економічної освіти дошкільників в освітньо-виховний процес (травень); комплексний контроль з питань вивчення стану виконання рекомендацій наданих під час державної атестації (листопад), вивчення організації  життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку (середня «Б» група) (березень-квітень); порівняльний контроль з визначення рівня сформованості у дошкільників основ соціальної компетенції (грудень, квітень), стану захворюваності вихованців (щоквартально); оперативний контроль з питань організації трудової діяльності дітей середнього та старшого дошкільного віку (грудень), дотримання вимог інструкції з охорони життя і здоров’я дітей (березень).

         Про результати діяльності інформаційно-методичного центру дошкільного закладу та перебіг життєдіяльності дошкільнят періодично висвітлювалося на сайті дошкільного закладу. Матеріали пошуково-інноваційної діяльності педагогів надруковано у збірці  наукових та науково-методичних праць «Підготовка педагога до застосування інноваційних технологій як особливого виду творчого розвитку» (м. Хмельницький, 2016р. стаття І. Гонківської та Л. Мельник «Розвиток тілесної пластики дошкільників засобами музично-ритмічної діяльності») та подано до збірки матеріалів ІІІ Регіональної науково практичної конференції «Від творчого педагога до творчої дитини» (м. Кам’янець-Подільський, 2017, статті О. Онищук «Діяльність консультативного центру з питання підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі», О. Пастух «Організація дозвілля дошкільників», Г. Христик «Виховання у дошкільників позитивного ставлення до праці в процесі ознайомлення з трудовою діяльністю дорослих»).

Одним із пріоритетних напрямів діяльності педагогічного колективу закладу є налагодження взаємодії родинного та суспільного виховання, підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків, їх залучення до створення належних умов успішної організації життєдіяльності та розвитку дітей у дошкільному закладі. З цією метою організовано й проведено наступні форми роботи:

–       засідання консалтинг-клубу для батьків: «Психологічна допомога малюкові під час адаптаційного періоду до ДНЗ» (вересень), «Разом з батьками і гратися веселіше, і навчатися цікавіше» (листопад), «Труднощі легше долати разом» (грудень), «Ефективна взаємодія дорослих для збереження психічного здоров’я дитини» (березень), «Вплив сімейного виховання на психологічну готовність дитини до школи» (квітень);

–       загальносадові батьківські збори: «Організація життєдіяльності дітей у векторі партнерської взаємодії батьківської громади та педагогічного колективу» (вересень), «Виконання вимог Державного стандарту дошкільної освіти» (травень);

–       день групи «Садочкова вітальня» для батьків  середніх груп (грудень) та  старших груп (лютий);

–       майстер-класи з виготовлення іграшок: ангелів-оберегів (вихователь Боднар І.В.), ляльок зі шкарпеток (вихователь Мельник Л.М.), іграшок-саше (вихователь Боднар Ю.М.) (лютий);

–       День довіри: зустріч батьків з фахівцями дошкільного закладу (грудень, березень).

         Батьки разом з дітьми та працівниками закладу стали повноправними учасниками під час проведення Art-street виставки «Україна – це ми!» (вересень), велопробігу «Дошкільнята за чисте повітря» (квітень). За щоденну підтримку батьків у вихованні патріотичного гарту дошкільнят – майбутніх громадян України з нагоди відзначення Міжнародного дня добровольців задля економічного та соціального розвитку колектив дошкільного закладу визнано кращим серед дошкільних закладів міста за безкорисливу соціально-спрямовану діяльність, свідому громадську позицію, сприяння розвиткові волонтерського руху.

Вихованці, педагоги та батьківська громада дошкільного закладу висловлюють щиру вдячність за фінансову допомогу, розуміння, багатство душі народному депутату Володимиру Мельниченку, міському голові Михайлу Сімашкевичу, начальнику управління освіти і науки Світлані Старченко.

Ось уже який рік поспіль дошкільний заклад отримує значну допомогу:

2013 рік – капітальний ремонт шатрового даху першого корпусу на загальну суму 209842.00 грн;

2014 рік – капітальний ремонт шатрового даху другого корпусу на загальну суму 62702.44 грн;

2015 рік - капітальний ремонт шатрового даху третього корпусу на загальну суму 74392.86 грн;

2016 рік – придбано холодильник та дві трикамфорні електроплити  на загальну суму 31800.00 грн;

2017 рік – поточний ремонт та асфальтування доріжок, придбано трьохярусні ліжка, дитячу гірку на прогулянковий майданчик на загальну суму 89359.00 грн.

Сердечну подяку висловлюємо приватному підприємцю, власнику «Тарасівських ковбас» Аркуші Ярині Іванівні, яка чотири роки поспіль надає спонсорську допомогу (2017 рік – 3000.00 грн.).

Протягом навчального року було проведено такі заходи по оздоровленню та  матеріально-технічному забезпеченню середовища ДНЗ: капітальний ремонт та заміна сантехніки туалетних приміщень двох груп (ІІ молодша група «Б», «В»), капітальний ремонт роздягальні старшої групи «В» та заміна шаф для роздягання, капітальний ремонт музичної зали та коридорних приміщень західного корпусу ДНЗ, ремонт прогулянкової ділянки вальдорфської групи,  проведено заміну 10 дверей, 4 вікон, поточні ремонти групових приміщень, ремонт каналізації (37 п/м), опалювальної системи 9 п/м) та системи водопостачання.

За підсумками роботи колективу закладу кращим вихователем 2016 – 2017 навчального року визнано Пастух О.М.,  кращою групою – вальдорфська група, «спеціаліст року» – Бандура Л.В., кращий адміністратор – Колбасова О.Б., кращий медичний працівник – Боднар Г.І., кращий соціальний працівник – Кічковська Н.М., кращим помічником вихователя – Філіпенко Г.М., кращим технічним працівником – Буйняк В.А.

В 2017 – 2018 навчальному році необхідно продовжити роботу щодо організації сучасного освітнього середовища дошкільного навчального закладу, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості кращий та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

Однією із нагальних потреб закладу є налагодження співпраці з колегами інших регіонів з метою обміну досвідом та здобутками на освітянській ниві, розширення мережі взаємодії з громадськими організаціями, залучення спонсорських коштів для виконання заходів програми розвитку дошкільного навчального закладу.

За підсумками роботи дошкільних навчальних закладів міста у 2016 – 2017 навчальному році педагогічний колектив закладу отримав Грамоту виконавчого комітету Кам’янець-Подільської міської ради за друге місце серед дошкільних навчальних закладів.

 

Завантажити презентацю