Нормативно-правове забезпечення діяльності ДНЗ

 

Закон України про освіту від 23 травня 1991 року N 1060-XII    

http://osvita.ua/legislation/law/2231/

 

Закон України про дошкільну освіту від 11.07.2001 №2628

 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2628-14

 

Положення про дошкільний навчальний заклад. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 305   http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP030305.html

 

Методичний лист МОН України «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах» від 06.06.2005 № 1/9-306 

http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-8A5828966372

 

Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) від 22.05.2012

http://rozdilna-osvita.com.ua/index.php/doshkilna-osvita/373-bazovij-komponent-doshkilnoji-osviti-nova-redaktsiya

 

Наказ МОН України «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» від 20.04.2015  № 446 

http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/47191/

 

Наказ МОЗ України «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» від 24.03.2016 № 234 

http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/51406/

 

Лист МОН України «Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів» від 16.11.2012 №1/9-839  

http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/32381/ 

 

Лист МОН України «Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами» від 20.10.16 року № 1/9-561 

http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/52584/ 

 

Інструктивно-методичний лист «Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах від 15.11.2013 №1/9-813 

http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/51660/

 

Методичні рекомендації МОН України «Підбір і використання іграшок для  дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах» від 18.07.2009 № 1/9-470

http://zakon.golovbukh.ua/regulations/1521/8456/8458/469469/

 

Інструктивно-методичні рекомендації «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» від 16.03.2012 №1/9-198

http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/28583/

 

Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» від 28.05.2012 №1/9-413

http://document.ua/shodo-organizaciyi-fizkulturno-ozdorovchoyi-roboti-v-doshkil-doc101714.html

 

Інструктивно-методичні рекомендації «Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах»  від  23.09.2014 № 1/9-482 

 http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-6518C96644621/list-9a6b21af26

 

Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» від 16.06.2016р. № 1/9-315 

 http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/51660/

 

Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію національно-патріотичного виховання в дошкільних навчальних закладах» від 25.07.2016 № 1/9-396 

https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKMTZFNm9obmZoTjg/view 

 

Інструктивно-методичні рекомендації «Організація роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» від 02.09.2016 року №1/9-454

http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/52246/

 

Інструктивно-методичні рекомендації «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» від 02.09.2016 року №1/9-456 

http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/52237/

 

Лист МОН України «Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами»

  від 20.10.2016 року № 1/9-561

http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/52584/

  1. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року

від 14 грудня 2016 р. № 988-р

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249613934

  1. Указ Президента України «Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»

 від 09.02.2016 №42

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/42/2016

  1. Положення про інклюзивно-ресурсний центр затверджено постановою Кабінету Міністрів України 

від 12 липня 2017 р. № 545

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-%D0%BF

  1. Наказ «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності». Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

від 22.09.2017 року № 1171/31039

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1171-17

  1. Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців

від 11.10.2017 року №1/9- 546

http://forum-bajrak.at.ua/1_9-546.pdf

  1. Про затвердження плану дій на 2017-2019 роки поетапного створення додаткових місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку

від 6 грудня 2017 року № 871-р

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/871-2017-%D1%80

  1. Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти

від 26.12.2017року № 1669

https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0100-18

  1. Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти.

від 19.02.2017 року № 1633

https://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/58626/

  1. Примірне положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти. Затверджено Наказом МОН України

від 16.04.18 року №372

https://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/60597/

10. Додаток до листа МОН України «Інструктивно-методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти»

від 19.04.2018 № 1/9-249

https://upsh.com.ua/files/2018-7/UPSh_2018-07_vp1.pdf

11. Примірне положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти.

 від 08.06.2018 №609

http://centr.cv.ua/wp-content/uploads/2018/06/NMON_080618_609.pdf

12. Інструктивно-методичні рекомендації «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2018-2019 навчальному році».

від 13.06.2018 №1/9-386

http://centr.cv.ua/wp-content/uploads/2018/06/LMON_1_9-386.pdf

13. Лист МОН України «Щодо відрахування вихованців закладів дошкільної освіти»

від 15.06.2018 р. № 1/9-392

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-vidrahuvannya-vihovanciv-zakladiv-doshkilnoyi-osviti

http://document.ua/shodo-vidrahuvannja-vihovanciv-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-doc349033.html

14. Концепція розвитку педагогічної освіти (затверджено Наказом МОН України)

від 16. 07. 2018 року № 776

http://oipopp.ed-sp.net/public/attached_files/5b7bb2dcc424a809787929.pdf

15. Додаток до листа МОН України «Про пріоритетні напрями психологічного супроводу та соціально-педагогічного патронажу учасників освітнього процесу на 2018-2019 н.р.»

 від 07.08.2018 №1/9-487

http://d-grand.com/inforaciiny-portal/pro-prioritetni-napriami-psihologichnogo-suprovodu-ta-sotsialno-pedagogichnogo-patronazhu-uchasnikiv-osvitnogo-protsesu-na-2018-2019-navchalnii-rik

16.  Лист Міністерства соціальної політики України «Про права дітей на виховання та проживання у сімї»

від 12.08.2018 року № 15727/0/2-18/57

63. Лист Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства освіти і науки «Щодо напруження епідемічної ситуації»

від 06.09.2018 № 05.2-11/235301 та №1/9-537

https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/61883/

64. Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти

від 12.11.2018 № 1/9-690

https://ru.osvita.ua/doc/files/news/624/62447/1_9-690_1_.pdf