Нормативно-правове забезпечення діяльності ДНЗ


ПОСТАНОВА: Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19) Постанова МОЗ № 50 від 22.08.2020 року

https://osvita.ua/legislation/other/76059/

Інформаційна довідка щодо Державних стандартів України, які регулюють вимоги до засобів індивідуального захисту  від 22 серпня 2020 року № 50.

https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/8.pdf

Лист МОН України від 30 липня 2020 р. №1/9-411 Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році.

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-diyalnosti-z20202021-navchalnomu-roci

Лист МОН від 16.06.2020 № 1/9-328 «Щодо методичних рекомендацій з організації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини».

https://imzo.gov.ua/2020/06/22/lyst-mon-vid-16-06-2020-1-9-328-shchodo

Додаток до листа МОН від 26.06.2019 №1/9-409 Методичні рекомендації щодо 

організації інклюзивного навчання в закладах освіти.

https://rada.info/upload/users_files/42636700/68d8926227eb78ab701899823d9a89e0.pdf

Про застосування державної мови в освітньому процесі. Лист МОН № 1/9-581 від 17.09.19 року.

https://mon.gov.ua/ua/npa/list-shodo-zastosuvannya-ukrayinskoyi-movi-v-osvitnij-galuzi

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №800

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text

Закон України про дошкільну освіту від  20.05.2020 № 2628-III

https://zakon.help/law/2628-III

Закон України про освіту від 05.09.2017 №2145-ІІІV (Набрання чинності 28.09.2017р.)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Положення про дошкільний навчальний заклад. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 305  

 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP030305.html

Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) від 22.05.2012
http://rozdilna-osvita.com.ua/index.php/doshkilna-osvita/373-bazovij-komponent-doshkilnoji-osviti-nova-redaktsiya

Наказ МОН України «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» від 20.04.2015  № 446 
http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/47191/
 
Наказ МОЗ України «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» від 24.03.2016 № 234 
http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/51406/

Лист МОН України «Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами» від 20.10.16 року № 1/9-561 
http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/52584/ 

Інструктивно-методичні рекомендації «Організація роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» від 02.09.2016 року №1/9-454
http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/52246/

Указ Президента України «Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»
 від 09.02.2016 №42
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/42/2016
Положення про інклюзивно-ресурсний центр затверджено постановою Кабінету Міністрів України 
від 12 липня 2017 р. № 545
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-%D0%BF
Наказ «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності». Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності
від 22.09.2017 року № 1171/31039
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1171-17
Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців
від 11.10.2017 року №1/9- 546
http://forum-bajrak.at.ua/1_9-546.pdf
Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти
від 26.12.2017року № 1669
https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0100-18
Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти.
від 19.02.2017 року № 1633
https://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/58626/
Примірне положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти. Затверджено Наказом МОН України
від 16.04.18 року №372
https://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/60597/
 Додаток до листа МОН України «Інструктивно-методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» 
від 19.04.2018 № 1/9-249
https://upsh.com.ua/files/2018-7/UPSh_2018-07_vp1.pdf
 Примірне положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти.
 від 08.06.2018 №609
http://centr.cv.ua/wp-content/uploads/2018/06/NMON_080618_609.pdf
 Лист МОН України «Щодо відрахування вихованців закладів дошкільної освіти»
від 15.06.2018 р. № 1/9-392
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-vidrahuvannya-vihovanciv-zakladiv-doshkilnoyi-osviti
http://document.ua/shodo-vidrahuvannja-vihovanciv-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-doc349033.html
 Концепція розвитку педагогічної освіти (затверджено Наказом МОН України)
від 16. 07. 2018 року № 776
http://oipopp.ed-sp.net/public/attached_files/5b7bb2dcc424a809787929.pdf
 Додаток до листа МОН України «Про пріоритетні напрями психологічного супроводу та соціально-педагогічного патронажу учасників освітнього процесу на 2018-2019 н.р.»
 від 07.08.2018 №1/9-487
http://d-grand.com/inforaciiny-portal/pro-prioritetni-napriami-psihologichnogo-suprovodu-ta-sotsialno-pedagogichnogo-patronazhu-uchasnikiv-osvitnogo-protsesu-na-2018-2019-navchalnii-rik
 Лист Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства освіти і науки «Щодо напруження епідемічної ситуації»

Закон України про дошкільну освіту від  20.05.2020 № 2628-III

https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/61883/
 Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти
від 12.11.2018 № 1/9-690
https://ru.osvita.ua/doc/files/news/624/62447/1_9-690_1_.pdf   

 

Закон України про освіту від 05.09.2017 №2145-ІІІV (Набрання чинності 28.09.2017р.)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

 

Закон України про дошкільну освіту від  20.05.2020 № 2628-III 

https://zakon.help/law/2628-III

 

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №800

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text 

 

Про застосування державної мови в освітньому процесі. Лист МОН № 1/9-581 від 17.09.19 року.

https://mon.gov.ua/ua/npa/list-shodo-zastosuvannya-ukrayinskoyi-movi-v-osvitnij-galuzi

 

Додаток до листа МОН від 26.06.2019 №1/9-409 Методичні рекомендації щодо

організації інклюзивного навчання в закладах освіти.

https://rada.info/upload/users_files/42636700/68d8926227eb78ab701899823d9a89e0.pdf

 

 

Лист МОН від 16.06.2020 № 1/9-328 «Щодо методичних рекомендацій з організації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини».

https://imzo.gov.ua/2020/06/22/lyst-mon-vid-16-06-2020-1-9-328-shchodo-metodychnykh-rekomendatsiy-z-orhanizatsii-psykholoho-pedahohichnoho-konsyliumu-dlia-provedennia-povtornoi-kompleksnoi-psykholoho-pedahohichnoi-otsinky-rozvytku/

 

 

Лист МОН України від 30 липня 2020 р. №1/9-411 Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році.

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-diyalnosti-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-u-20202021-navchalnomu-roci

 

 

Інформаційна довідка щодо Державних стандартів України, які регулюють вимоги до засобів індивідуального захисту  від 22 серпня 2020 року № 50.

https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%97%D0%86%D0%97%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8.pdf

 

Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19) Постанова МОЗ № 50 від 22.08.2020 року

https://osvita.ua/legislation/other/76059/