Паспорт

 інформаційно-методичного центру

дошкільного навчального закладу №21


З метою поглиблення змісту і прискорення темпів подальшого розвитку освіти у 2001р. в дошкільному навчальному закладі №21 методичний кабінет реорганізовано в інформаційно-методичний центр (ІМЦ).

         В інформаційно-методичному центрі працюють вихователі-методисти: Гонківська Ірина Тадеушівна, Онищук Ольга Іллівна, вихователь Олійник Олена Михайлівна.

 

         Загальна площа кабінету: 50,3м2.

         Приміщення кабінету розподілено на центри, що дає можливість ефективно працювати одночасно над вирішенням різних питань. Центри функціонують в системі, інтеграційно,  у форматі взаємооббігу та взаємодоповнення матеріалів.

 

І. Центр взаємодії з педагогами та саморозвитку вихователя

  1. Стенд «Інформаційний блок педагога».
  2. Робочий осередок педагогів.
  3. Методичні шафи, увесь матеріал яких розподілено на блоки:

-         бібліотечний фонд методичної та довідково-енциклопедичної літератури;

-         тематичні папки  з питань реалізації основних завдань Базового компонента, діючих програм розвитку дітей дошкільного віку

-         виставки:

- «Новинки фахової літератури»;

 - «Творчі надбання педагогів закладу» (результати дослідно-експериментальної діяльності педагогів);

-         обладнання та матеріали дослідно-експериментальної діяльності дошкільників (муляжі, глобуси, макет сонячної системи, переносна міні-метеорологічна станція, експериментально-дослідний осередок «Пізнаємо світ», лабораторне обладнання);

-         слайди, медіатека презентацій, відео- та діатеки для здійснення розвивально-пізнавальної діяльності;

-         архів (матеріали педагогічних рад, атестації, курсової перепідготовки, міських науково-практичних семінарів тощо);

-         осередок символіки «В Україні ми живемо».

 

ІІ. Центр методичного супроводу та ділового контакту з педагогами


  1. Робочі місця вихователів-методистів.
  2. Шафа «Методичне бюро»:

-         аналітичний блок;

-         куточок атестації;

-         матеріали з підготовки до педагогічної ради, семінару тощо;

-         каталоги матеріалів за напрямами груп, дидактичних ігор та посібників, демонстраційного матеріалу; статей фахових періодичних видань;

-         каталог веб-сайтів дошкільної освіти;

-         картотеки методичної літератури, статей фахових періодичних видань

-         портфоліо педагогів;

-         медіатека творчих надбань педагогічного колективу закладу та колективів міста;

-         формуляри користувачів бібліотекою ІМЦ.

  1. Фонд дитячої художньої літератури та хрестоматій.
  2. Динамічна панорама «Мудрість видатних».

 

ІІІ. Інформаційний прес-центр


  1. Комп’ютерний інтернет-осередок.
  2. База фахових періодичних видань.

 

ІV. Наочно-дидактичний фонд

Фонд обладнано стелажами, на яких систематизовано:

-         зразки українського одягу;

-         демонстраційні таблиці;

-         сюжетні картини;

-         комплекти демонстраційного матеріалу згідно вимог Базового компонету;

-         дидактичні ігри, посібники;

-         дидактична лялька з комплектом сезонного одягу;

-         комплекти тематичних дидактичних іграшок;

-         тематичні фотоальбоми «Квітник на підвіконні», «Наші улюбленці в куточку природи», «Скарби природи»; «Хто піклується про нас»;

-         зразки нетрадиційних технік малювання;

-         комплекти виробів декоративно-прикладного мистецтва та малих скульптурних форм;

-         підставки для ліплення;

-         скарбничка зразків художньої праці;

-         макети пір року для куточку природи.

         Наочно-дидактичний матеріал класифіковано за розділами та за тематичними блоками.

 

         Використання сучасної комп’ютерної техніки (комп’ютера, принтера, ксерокса, сканера), інтернет-мережі в ІМЦ сприяє створенню єдиного інформаційного простору, удосконаленню системи збереження й оформлення методичних матеріалів. 

         В ІМЦ працює інтернет-школа, що є вирішальним чинником удосконалення комп’ютерної грамотності педагогів.

         Вагомим компонентом збагачення, урізноманітнення освітньо-виховного процесу є технічні засоби навчання: телевізор, магнітофони, проектор, діапроектор.

 

 

Задоволення потреб педагогів у саморозвитку та професійному самовдосконаленні

 

         З метою стимулювання педагогів до самоосвіти, активізації їхньої творчої ініціативи в ІМЦ створено відповідні умови удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників відповідно до сучасних вимог та державних стандартів, підвищення інтелектуального та загальнокультурного рівня, покращення педагогічної майстерності. Вихователі-методисти центру використовують, як традиційні форми роботи з педколективом (самоосвіта, курси підвищення кваліфікації, заліки, колоквіуми, анкетування, тестування, попереджувальні заняття, «Творчий портрет вихователя», тижні педагогічної майстерності), так і нові: «Скринька педагогічного досвіду», «Студія "Чарівниця» (навчання вихователів практичній педагогічній діяльності).

Для вихователів-початківців з метою набуття ними теоретичних знань, досвіду, формування професіоналізму в дошкільному навчальному закладі створено педагогічну майстерню «Входження в професію – педагогіка від А до Я». Інформаційно-методичним центром розроблено план «уроків» для вихователів, до проведення яких залучаються вихователі-наставники. Традиційними для роботи майстерні стали «Педагогічний тренажер» (практична частина), «Професійна режиссура» (навчання вихователів-початківців навичок самоаналізу та аналізу відеозаняття).

Задоволенню потреб педагогів-початківців у саморозвитку сприяють матеріали тематичної папки «На допомогу молодому спеціалісту»: методичні рекомендації, консультації, поради, пам’ятки, кейс «Шпаргалки для вихователя» тощо.

         З метою доведення до педагогів інформації про результати наукових досліджень у галузі педагогіки, психології, теорії і методики навчання дітей дошкільного віку, ознайомлення з інноваційними техно­логіями, підвищення рівня самовдосконалення методична служба дошкільного закладу в повній мірі забезпечує педагогів закладу посібниками, навчаль­но-методичною та довідковою літературою. Щороку педагогічним колективом передплачуються фахові видання України для ко­лективного користування.

         ІМЦ дошкільного закладу налічує понад 800 при­мірників навчально-методичної літератури; понад 200 примірників художньої літератури; 150 примірників серій репродукцій, сюжетних картин, предметних картинок для ознайомлення дошкільників з довкіллям, природою, формування мовленнєвої компетенції, комплекти ілюстрацій до казок, дитячих художніх творів.

         ІМЦ повністю забезпечений періодичними та книжковими виданнями з питань дошкільної освіти різних видавництв України.

 

Зв'язок ІМЦ з соціальними інституціями міста

 

ІМЦ здійснює налагоджену взаємодію з різними соціальними інституціями міста:

ü ЗОШ №2 та №9. На забезпечення охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою, високого рівня підготовки до шкільного навчання при інформаційно-методичному центрі створена рада по забезпеченню наступності між дошкільною та початковою ланками освіти. До складу ради увійшли вихователі старших груп дошкільного навчального закладу, вчителі початкових класів ЗОШ №2 та №9, методисти ІМЦ, заступники директорів ЗОШ №2 та №9.

ü Підприємства, заклади культури, спорту, музеї, служби швидкого реагування. Вихователями-методистами ІМЦ розроблено взірець договору між ДНЗ та соціальними інституціями міста з метою ефективного проведення екскурсій, розширених бесід, практичних занять.

ü ХОІППО, КПНУ імені І.Огієнка. ІМЦ дошкільного закладу плідно співпрацює з кафедрами педагогіки та методик дошкільної та початкової освіти, фізичного виховання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, підтримує тісні зв’язки з ХОІППО. Науковці беруть участь у методичних заходах нашого ДНЗ.  Дошкільний заклад є базою для проходження практики студентами вузів.

ü Засоби масової інформації. Методична служба дошкільного закладу успішно взаємодіє із ЗМІ, що сприяє розповсюдженню інформації про діяльність педагогічного колективу, життя в садку, рекламі серед батьківської громади.

 

Інноваційна, дослідницько-експериментальна діяльність ІМЦ

 

         Дошкільний навчальний заклад «Золота рибка» є членом Міжнародної Асоціації вальдорфських ініціатив в Україні. З 1997 року в закладі працює вальдорфська група. З метою осмислення досвіду виховного та педагогічного процесів, заснованих на принципах філософсько-педагогічних положень Р.Штайнера, практичного застосування методичних положень його педагогіки  в умовах  державного  дошкільного навчального закладу інформаційно-методичним центром координується робота  міської школи Р.Штайнера, періодично проводиться вальдорфський практикум «Діловий театр вихователя» для педагогів закладу.

         З вересня 2018 року дошкільний заклад залучено до інноваційного проекту всеукраїнського рівня «Педагогічні умови становлення і розвитку особистості на ранніх етапах онтогенезу» (2018-2021рр.).