Особливості розвитку дитини

2-го року життя

На другому році життя формуються складні і важливі функції мозку, закладаються риси характеру. У цей період формується поведінка дитини, малюк починає проявляти самостійність. Дитина вчиться розуміти мову дорослого і активно розмовляє сама. Відбувається подальший сенсорний розвиток. Розвиваються рухи, дії з предметами, формується ігрова діяльність.

            У фізичному розвитку спостерігаються значні зміни. Так, маса тіла в середньому сягає 12-12,7 кг., зріст – 85-86 см. На кінець другого року життя у малюка з’являється біля 20 молочних зубів. Завдяки збільшенню працездатності нервової системи збільшується час неспання дитини з 3,4-4 годин до 5-5,5 годин. До 1 року 6 місяців малюк спить вдень двічі і поступово переходить до одноразового денного сну у другому півріччі другого року життя. Відбувається більш швидке формування умовних рефлексів, хоча вони ще залишаються нестійкими. Збільшується рухова активність малюка, координованими стають рухи, з’являються цільові дії. Дитина тепер може обходити предмети, пересувати їх, кидати, робить перші відкриття в освоєнні простору.

Предметна діяльність на другому році життя стає провідною. Маніпулюючи предметами, малюк знайомиться з їх властивостями (масою, кольором, матеріалом, міцністю та іншими). Також дитина засвоює взаємозалежності між предметами (м’ячик можна покласти у велику коробку, один кубик поставити на інший, штовхнути машинку – і вона поїде). Нічого не залишається поза увагою малюка, йому про усе цікаво дізнаватися, все хочеться спробувати.

            Дитина починає засвоювати нову для неї діяльність – ігрову. Перші ігри з предметами – це прості маніпуляції, дитина більше наслідує діям дорослого, супроводжуючи певні дії словами (ляля «ам», мишка «а-а» та іншими). З набуттям досвіду предметної діяльності, у процесі спілкування з дорослим та спостереження за оточуючим світом, дитина освоює сюжетно-відображувальну гру. У ній вона передає дії дорослих, а також починає використовувати у грі предмети-замінники. Так, поступово розвивається наочно-дійове мислення дитини. У грі розвиваються емоції малюка – з’являється зацікавленість, подив, радість при досягненні результату, а також ніжність, почуття провини, співчуття.

На кінець другого року життя малюк добре тримає олівець, може малювати на піску і крейдою на асфальті.

Більш стійкою стає увага – дитина до 7-10 хвилин може займатися однією справою, одним видом діяльності. Також удосконалюється уміння запам’ятовувати, формується уміння узагальнювати і абстрактно мислити.

Поведінка дитини у цьому віці ще нестійка. Наприклад, на фоні емоційного підйому вона може випадково заплакати. Тому дуже важливою є роль дорослих, які будуть формувати у малюка позитивний емоційний настрій. Малюк починає проявляти яскраві пізнавальні інтереси у спілкуванні з дорослими. Одночасно формуються окремі соціальні риси особистості дитини – любов до близьких, співчуття до однолітків. Дитина починає адекватно реагувати на оцінку своєї поведінки дорослим.

У першому півріччі другого року життя відбувається інтенсивний розвиток розуміння мови. Поступово дитина встановлює зв’язок між словами та предметами, словами та діями. Активна мова розвивається через наслідування дорослого. На кінець другого року життя активний словник малюка складає біля 300 слів, дитина починає говорити простими реченнями спочатку з двох, а пізніше – трьох-чотирьох слів. Мова стає основним засобом спілкування з дорослим.

Діти другого року життя чутливі до музики, художнього слова, можуть передати прості пісенні інтонації, починають вчитися співвідносити рухи з музикою, у них з’являються елементи ритмічності, розвиваються різноманітні рухи під музику, почуття ритму та інтонації.